ENG
Tylutki (1980) is a multimedia artist. He communicates through sound-sculpture, photography and painting. In his work, Tylutki seeks out the boundaries between industrial, technical, abstract and organic elements. Subtle and balanced, he marries them together. Through his disciplined dedication, Tylutki works with detailed precision. He opts to critically analyse his subject with the approach of an engineer wherein the background becomes the concept, decay and rancidity is administered an aesthetic, depth is drawn from the void and the raw is not prepped, but immortalised as soon as possible.
Behind his post-industrialist landscapes, lies imagery of monumental value, covered with a typical Tylutki varnish that evokes atmospheres filled with contrast and obscurity.
 

 

 

NL
Tylutki (1980) is een mulitmediakunstenaar. Hij communiceert door geluid beeldhouwen, fotografie en schilderkunst. In zijn werk zoekt hij de grenzen op tussen industriële, technische, abstracte en organische elementen. Subtiel en gebalanceerd voegt hij dit samen. Door zijn gedisciplineerde gedrevenheid brengt Tylutki zijn werk tot een gedetailleerde precisie. Kritisch analyseert Tylutki zijn onderwerpen door met een ingenieurs inzicht de achtergrond in een concept te transformeren; verval en ranzigheid esthetiek toe te dienen; uit leegte diepte te rooien en de verse rauwheid niet te bereiden, maar zo snel mogelijk te vereeuwigen.
Achter zijn post-industriële landschappen, schuilt een monumentale waarde bedekt met een typisch Tylukti vernis dat een contrastvol en beloken atmosfeer nalaat bij de toeschouwer.